Folkbildningen viktig för asylsökandes väg in i samhället

Tre vuxna studerande redovisar uppgift i ett ljust klassrum.

Mellan 2015 och 2023 har Folkbildningsrådet haft regeringens uppdrag att fördela statsbidrag för särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande. I en ny rapport framgår att satsningen varit mycket framgångsrik och Folkbildningsrådet hoppas nu att nya medel tillsätts för att ta vara på den kunskap som byggts upp.

Etablering och integration Återrapportering till regeringen
Senast uppdaterad:

Under satsningens har cirka 240 000 personer deltagit i något av de två projekten svenska från dag ett och vardagssvenska. Målet med projekten har varit att stärka deltagarnas kunskaper i det svenska språket och om samhället, och att främja deltagande i arbets- och samhällslivet. Folkbildningens pedagogiska metoder och snabba omställningsförmåga har varit värdefulla under insatsen, något som blev särskilt tydligt under flyktingkrisen 2015 och efter Rysslands invasion av Ukraina 2022. Folkhögskolor och studieförbund kunde då snabbt ställa om och erbjuda resurser innan statliga insatser fanns på plats.

– Både folkhögskolor och studieförbund har strukturer och nätverk för att snabbt kunna anpassa verksamheten till dagsläget, och kan dessutom forma utbildningen efter deltagarnas behov. Resultaten från både svenska från dag ett och vardagssvenska visar att folkbildningen har en viktig roll att spela i Sveriges mottagande av människor på flykt, säger Martin Gemzell, handläggare för särskilda insatser på Folkbildningsrådet.

Liknande slutsatser har forskare vid Linköpings universitet kommit fram till i forskningsprojektet Migration, lärande och social inkludering. Forskarna framhäver att just utbildningssatsningar från civilsamhället, såsom svenska från dag ett, har stor vikt för social inkludering. Anpassningsbarheten i utbildningarna och ett stort engagemang från lärarna nämns som särskilt viktiga framgångsfaktorer.

Martin Gemzell är mycket nöjd med de goda resultaten från insatsen, och hoppas på en fortsättning i framtiden:

– Vår förhoppning är att medel till ytterligare folkbildningsprojekt med asylsökande tillsätts. Den erfarenhet och kunskap vi byggt upp under de här åren vore väldigt synd att slänga bort, när folkbildningen så starkt har visat sin förmåga att komplettera det offentliga i oroliga tider.

Ett förslag från Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för permanent uppehållstillstånd (SOU 2023:25) är att folkbildningen får i uppdrag att organisera förberedande kurser för de sökande som ska genomföra test. Inför en sådan uppgift skulle folkbildningen stå väl rustad, inte minst tack vare erfarenheterna från vardagssvenska och svenska från dag ett.