Cirkeldeltagarnas erfarenheter kartläggs

Folkbildningsrådet startar en cirkeldeltagarpanel, tillsammans med undersökningsföretaget NOVUS. Panelen kommer att bestå av cirka 10 000 deltagare från landets studieförbund. Idag inleds rekryteringen.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet har i uppdrag att följa upp och utvärdera folkbildningens verksamheter. I det arbetet är det viktigt att undersöka deltagarnas erfarenheter. Vilka erfarenheter har de av studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet?

Folkbildningsrådet skapar under våren 2018 en cirkeldeltagarpanel, tillsammans med undersökningsföretaget NOVUS. Till panelen kommer cirka 1 000 deltagare från vart och ett av landets tio studieförbund att rekryteras. Deltagarna kommer med jämna mellanrum att få svara på ett antal frågor, till exempel om varför de valde att delta i en studiecirkel, om cirkeln svarade upp mot deras förväntningar och vad de fick ut av sina cirkelstudier.

Deltagarnas svar kommer att presenteras i olika sammanhang – i rapporter, artiklar och i Folkbildningsrådets återrapportering till regeringen.

Idag påbörjar NOVUS rekryteringen till den nya cirkeldeltagarpanelen.