Folkbildningens betydelse för samhället 2017

Folkbildningsrådet redovisar varje år till regeringen hur statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund har använts i rapporten Folkbildningens betydelse för samhället – Folkbildningsrådets samlade bedömning.

Senast uppdaterad:

I rapporten analyserar Folkbildningsrådet de delar av studieförbundens och folkhögskolornas verksamheter som finansieras med det statliga folkbildningsanslaget – ungefär 3,7 miljarder kronor under 2017. Även statens särskilda uppdrag till folkbildningen ingår i rapporten.

– Folkbildningen har sällan varit viktigare än nu. Som motkrafter mot kunskapsförakt, främlingsfientlighet och exkludering erbjuder studieförbund och folkhögskolor mötesplatser och mångfald, kunskap, bildning och insikter, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

I årets rapport kommenterar även Maria Wetterstrand, Pa Modou Badjie, Sverker Sörlin och Susanna Alakoski folkbildningens betydelse.