Samverkan för etablering och delaktighet i samhället på årets Folkbildningsforum

Folkbildningsforum 2018 handlade om etablering och delaktighet. Företrädare för folkbildningen och regeringen diskuterade arbetet med nyanlända och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad:

Regeringen inledde 2018 med satsningar på ytterligare utbyggnad av folkhögskolan inom ramen för kunskapslyftet samt studieförbundsinsatser riktade till utrikes födda kvinnor och för föräldrars delaktighet i lärande.

Mot bakgrund av dessa nya satsningar och tidigare satsningar vill regeringen ha en dialog med folkbildningens aktörer. Det är tredje året i rad som regeringen bjuder in företrädare för folkbildningen till en konferens i Stockholm.

– Folkbildningsforum är en viktig arena för dialog mellan regeringen och folkbildningens aktörer. De tankar, reflektioner och ibland kritiska synpunkter som tas upp där utgör ett viktigt underlag för regeringen i det fortsatta arbetet med att utveckla politiken för folkbildningen, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister. 

Dagen inleddes med att gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström höll ett anförande och öppnade för frågestund. Efter det talade Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner om folkbildningens betydelse för samhället.

– Samspelet mellan folkbildningen och det offentliga bygger på att det finns en dialog och en gemensam förståelse för samhällsutmaningar, behov och förutsättningar att göra verksamhet. Folkbildningsforum är en bra arena för detta samtal, och vi välkomnar att regeringen bjuder in till detta möte årligen, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare.

Dagen innehöll också gruppdiskussioner och två panelsamtal med företrädare från folkbildningen och regeringen.

För att läsa vad deltagarna skrev under dagen, gå in på hashtaggen #folkbildningsforum som går att läsa via länken nedan, även för dig som inte använder Twitter.

Länk till #folkbildningsforum

Foto: Utbildningsdepartementet