Folkbildningen når över 1,2 miljoner människor

Folkbildningen når och engagerar stora delar av befolkningen varje år. Över 1,2 miljoner personer deltog i folkhögskolornas långa kurser, studieförbundens cirklar samt annan folkbildningsverksamhet under 2018. Det visar rapporten Folkbildningens betydelse för samhället – Folkbildningsrådets samlade bedömning 2018.

Senast uppdaterad:

Vi kan tydligt se att folkbildningen bidrar till ett Sverige som håller ihop. Folkbildningen finns i Sveriges alla kommuner och når och engagerar en stor del av befolkningen. Inom folkbildningen samlas kvinnor och män, med olika bakgrund, i olika åldrar och med olika förutsättningar. Folkbildningen är en arena där vi gemensamt kraftsamlar mot populism, kunskapsförakt, främlingsfientlighet och exkludering.

– Folkbildningen har sällan varit viktigare än nu, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Varje dag över hela landet erbjuder studieförbund och folkhögskolor mötesplatser och mångfald, kunskap, bildning och insikter.

Folkbildningen är en viktig arena för utbildning och kulturverksamhet

Ett av statens fyra syften med folkbildningen är att den ska bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Här har såväl folkhögskolor som studieförbund en viktig roll i att erbjuda utbildningsmöjligheter för människor som står långt ifrån samhället. På folkhögskolans allmänna kurs har 28 procent av deltagarna någon funktionsnedsättning. Med utrymme för pedagogiska anpassningar och ett genomgående fokus på individers olika förutsättningar och möjligheter är folkbildningen en viktig resurs för deltagare med särskilda behov.

Folkbildningen utgör dessutom landets största kulturarena och är en stor uppdragsgivare för landets kulturarbetare. Inom de flesta studieförbund var kulturen den enskilt största verksamheten under 2018. Genom kulturen ges människor utrymme att förstå och uttolka samhället, att dela sina upplevelser och bidra till åsiktsbildning och debatt – och att därigenom bidra till samhällets utveckling.