Ideella kulturskapare avgörande för ett levande kulturliv i hela landet

I stora delar av landet är det ideella krafter som helt bär kulturlivet, det framgår i en ny rapport från Ideell kulturallians. I hembygdsrörelser, konstföreningar, studieförbund, bibliotek och andra samlingslokaler skapas tillfällen att ta del av kulturverksamhet. Samtidigt urholkas samverkan mellan civilsamhällets kulturorganisationer och regionerna.

Senast uppdaterad:

– Vår rapport Bottendöd eller kulturell glöd visar på hur ideell kultursektor i praktiken är en förutsättning för att det ska finnas kultur i hela landet, säger Gunnar Ardelius, verksamhetschef på Ideell kulturallians.

Genom en aktiv och välfungerande samverkan mellan den ideella kultursektorn och regionerna kan kulturen nå ut längre och till fler. En fungerande regional samverkan med ideella kulturskapare är en nyckelfaktor för att uppnå det nationella kulturpolitiska målet om allas deltagande i kulturlivet.

– Det är viktigt att civilsamhällets aktörer synliggörs bättre, att samråden mellan den ideella kulturens aktörer, institutionerna och de kommunala och regionala tjänstemännen fungerar väl, säger Ardelius.

I rapporten lyfter Ideell kulturallians flera åtgärder för att stimulera den ideella kultursektorn. De efterlyser en bidragsreform för stödet till ideella kulturföreningar, mer kunskap och statistik om all den kulturverksamhet som sker i ideell regi, samt en stärkt samverkan mellan civilsamhället och regionala aktörer.  

Liknande slutsatser om civilsamhällets viktiga roll för ett rikt kulturliv dras även i rapporten Kulturens geografi från Myndigheten för kulturanalys som släpptes tidigare i höst. Den rapporten lyfter särskilt fram hur de tio studieförbunden tar ett stort ansvar för att skapa tillfällen för kultur och bildning, både i egen regi och tillsammans med andra lokala aktörer såsom bibliotek, museer och kommuner.

Ideell kulturallians

Foto: MostPhotos/Lena S