Ny studie av studieförbundet Ibn Rushd presenterad

Studieförbundet Ibn Rushd granskas i en ny rapport från Folkbildningsrådet. Rapporten visar att studieförbundet bidrar till att uppfylla målen för folkbildningen, men innehåller också exempel på svagheter och felsteg i verksamheten.

Senast uppdaterad:

Det muslimska studieförbundet Ibn Rushd är ett av tio studieförbund som får statsbidrag via Folkbildningsrådet. På senare år har studieförbundet ifrågasatts av kritiker som menar att verksamheten inte lever upp till statens syfte med statsbidraget, att stärka och utveckla demokratin.

Folkbildningsrådets styrelse har gett professor Erik Amnå i uppdrag att undersöka Ibn Rushds verksamhet i förhållande till statens syften med statsbidraget och Folkbildningsrådets eget demokrativillkor.

I rapporten När tilliten prövas redovisas både framgångar och utmaningar i verksamheten. Till framgångarna hör att Ibn Rushd lyckas nå grupper som står långt från samhället och som andra delar av folkbildningen har svårt att nå, till exempel lågutbildade kvinnor. Totalt når Ibn Rushd varje år 13 000 människor i studiecirklar, föreläsningar, utställningar, bokmässor och kurser i bland annat kultur och livsåskådning.

Samtidigt pekar rapporten på ett antal områden som Ibn Rushd behöver utveckla för att bättre bidra till statens syften med statsbidraget. Kritiken handlar bland annat om att studieförbundet undviker vissa ämnen som till exempel anti-semitism och homofobi, och att makten över verksamheten är begränsad till ett mindre mansdominerat nätverk.

– Vi ser allvarligt på kritiken som kommer fram i rapporten och ska nu inhämta synpunkter och en åtgärdsplan från Ibn Rushd, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Rapporten visar inte att statsbidraget har använts på ett felaktigt sätt, i förhållande till statsbidragsvillkoren. Folkbildningsrådet kommer därför inte att ompröva statsbidraget till Ibn Rushd, men fortsätter att följa studieförbundets utveckling, särskilt avseende de problemområden som lyfts fram i rapporten.

Rapporten visar också på behovet av att utveckla Folkbildningsrådets och studieförbundens styrsystem, bland annat för att öka transparensen i verksamheten. Folkbildningsrådet har redan inlett ett sådant utvecklingsarbete, som nu kommer att intensifieras.