Seniorkurs på folkhögskola berikar vardagen

Ett rikare socialt liv, intellektuell stimulans och struktur i vardagen. Det kan folkhögskolekurser för seniorer bidra till enligt ett pågående forskningsprojekt om seniorer i folkhögskolan.

Senast uppdaterad:

– Det är många i den här gruppen som alltid har hållit på och allmänbildat sig, varit aktiva och deltagit i olika intellektuella aktiviteter. Det här blir en fortsättning på det när de kommer in i pensionärslivet, säger Martin Hugo, docent i pedagogik, verksam i forskningsmiljön Livslångt Lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Tillsammans med Joel Hedegaard, doktor i pedagogik, driver han ett forskningsprojekt vars syfte är att ta reda på varför seniorer väljer att läsa kurser på folkhögskola och vad de får ut av det. Hittills har de intervjuat drygt 30 deltagare på olika folkhögskolors seniorkurser.

Ett sätt att hålla igång

Kurserna fyller flera viktiga funktioner för deltagarna, visar de inledande deltagarintervjuerna. För en del är seniorkurserna en fast hållpunkt, något som skapar struktur och mening i vardagen även efter pensionen. Att delta i seniorkurser kan även berika det sociala livet samt vara ett sätt att hålla igång intellektuellt.

– Man får känna att man är med på ett annat sätt, berättar Martin Hugo. Att gå en kurs ger intellektuell stimulans, och det kan göra ens sociala liv rikare. Det är väldigt viktigt för många.

Ingen seniorkurs är den andra lik

Forskningsprojektet fortsätter under hösten och nu är fokus på att analysera intervjuerna, men ämnet är långt ifrån uttömt. Forskarna har hittills tittat på åtta seniorkurser men av alla drygt 150 folkhögskolor i Sverige är det cirka en tredjedel som har särskilda kurser riktade bara till seniorer. Ämnen och upplägg varierar stort och eftersom varje folkhögskola skapar sina seniorkurser precis som de själva vill finns ett stort underlag att undersöka.

– Det är väldigt olika karaktär på seniorkurserna. En del är inriktade mot olika estetiska aktiviteter, och en del är kurser i engelska och humaniora. Det finns också inriktningar mot resor och seniorkurser som nästan liknar en fritidsgård med alla möjliga aktiviteter för pensionärer. Vi har tittat på åtta seniorkurser och de har varit väldigt olika, vi skulle gärna titta på tjugo stycken till, avslutar Martin Hugo.

Livslångt Lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping