Viktiga samtal om hur folkbildningen bidrar till samhällsutvecklingen

Under försommaren arrangerar Folkbildningsrådet flera viktiga seminarier. Vi finns på plats både på Järvaveckan och i Almedalen och välkomnar till samtal om hur folkbildningen överbryggar glapp i samhället samt hur folkbildningen bidrar till och utmanar demokratin.

Senast uppdaterad:

Medverkar i de olika panelerna gör såväl politiker, forskare samt representanter från folkbildningen och Folkbildningsrådet.

Panelsamtal på Järvaveckan om folkbildning i marginaliserade stadsdelar

Fredagen den 14 juni klockan 17:30–18:30.

Mer än hälften av folkbildningens deltagare finns i landets större städer. Städernas utmaningar har blivit folkbildningens angelägenhet. Vilken roll spelar studieförbund och folkhögskolor i städernas marginaliserade områden? Ett samtal om folkbildningens betydelse för deltagarna, föreningslivet och samhället.

Frukostsamtal i Almedalen: Det börjar med en cirkel – cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden

Måndagen den 1 juli klockan 08:30–09:30.

Studieförbunden arrangerar ett samtal utifrån Folkbildningsrådets rapport om cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden. Bland annat medverkar utbildningsminister Anna Ekström (s). Studien visar att arbetslösa individer som deltagit i studiecirkel har större sannolikhet att få ett arbete inom tre år. Starkast är sambandet för utrikes födda deltagare.

Seminarium i Almedalen om folkbildningen och demokratins gränser

Tisdagen den 2 juli klockan 12:30–13:30.

Studieförbund och folkhögskolor bidrar till att stärka, stabilisera och utveckla demokratin. Men var går gränsen? Har alla rätt att göra sin röst hörd? Finns det röster som hotar demokratin? Vilket är folkbildningens ansvar? Ett samtal om yttrandefrihet och inkludering med bland annat forskare och politiker.