Brunnsviks folkhögskola först i Sverige med att kunna utfärda akademisk examen

Brunnsviks folkhögskola fick nyligen tillstånd att examinera på högskolenivå, som första folkhögskola i Sverige. Utbildningens huvudsakliga inriktning ska vara musikskapande. Förhoppningen är att folkhögskolans unika miljö och perspektiv ska inspirera nya grupper att söka sig till en akademisk konstnärlig utbildning.

Senast uppdaterad:

– Det är ett banbrytande och historiskt beslut. Ända sedan folkhögskolan inrättades på 1800-talet och framåt, har det varit institutioner som har banat väg för demokratin och olika utbildningsformer. Jag känner mig väldigt trygg att här kommer man kunna göra också detta, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

Folkbildningen är landets största kulturarena och många professionella kulturutövare har studerat på särskild kurs på folkhögskola. Men konstnärliga högskoleutbildningar har stora svårigheter att bryta den sociala snedrekryteringen. Att den här utbildningen blir tillgänglig på en folkhögskola är ett sätt att sänka trösklarna och öppna upp för andra grupper att söka än de som traditionellt går på liknande akademiska utbildningar.

– Här i Borlänge finns en bra mylla för moderna kreativa utbildningar och näringar, berättar Peter Holmstedt, biträdande rektor på Brunnsviks folkhögskola. Vi ser den här nya utbildningen som ett viktigt led i att demokratisera kulturen och göra den tillgänglig för ett bredare lager i samhället. Vi vill också lyfta perspektivet: Vad händer efter studier på folkhögskola? Hur kan skolformerna berika varandra och i samverkan ge progression och ett livslångt lärande?

Den nya utbildningen omfattar två års helårsstudier i musikskapande (120 högskolepoäng), och fullt utbyggd ska utbildningen innehålla 30 helårsplatser. Utbildningen finansieras med statliga medel via anslaget för enskilda högskolor och Peter Holmstedt betonar att det handlar om två olika skolformer med separata ramverk, även om de delar huvudman. Han säger dock att de ser många möjligheter för att de olika utbildningarna ska kunna lyfta varandra.

– Folkhögskoleverksamheten har sin unika särart och måste få ha det, likväl som högskolan måste få ha sin särart, säger Peter Holmstedt. Men vi ser också stora samverkansmöjligheter och vi är övertygade om att de kan befrukta varandra på ett väldigt bra vis. Det ska bli spännande att ha våra musikutbildningar så nära varandra och låta dem ta del av varandra och få blomstra i sin egen prakt.

Brunnsviks folkhögskola