Deltagande i studiecirklar ger positiv effekt för individen och samhället

Många människor som deltar i studiecirklar uppger att de blir mer allmänbildande, stärker sin känsla av social tillhörighet och ökar sina möjligheter att lyckas i arbetslivet. Det framgår av den nya rapport Cirkelns betydelser från Folkbildningsrådet.

Senast uppdaterad:

– Rapporten visar på ett intressant sätt att deltagande i studiecirklar får positiva effekter både för den enskildes bildningsresa och för den sociala gemenskapen, säger Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådet.

Ger ökade kunskaper och större nätverk

I undersökningen svarade

  • cirka 60 procent att cirkeldeltagandet stärkt deras allmänbildning
  • cirka 80 procent att de upplevt det som positivt och viktigt att vara del av en social gemenskap
  • cirka 45 procent av de under 65 år att de stärkts i sin yrkesroll av att delta i en studiecirkel.  

Av rapporten framgår också att deltagare i studiecirklar ofta är mer samhällsaktiva än genomsnittsmedborgaren. Samhällsaktiv definieras som att man är medlem i en förening eller arbetar ideellt.  

– Resultaten stämmer väl överens med tidigare rapporter och analyser där vi tittat på den bredare folkbildningens betydelse för både enskilda och för samhället, säger Maria Graner. 

Om rapporten

Under 2019 deltog totalt 1,25 miljoner människor i folkhögskolornas och studieförbundens verksamhet, cirka 600 000 av dessa i studiecirklar. På uppdrag av Folkbildningsrådet har rapportförfattarna försökt besvara frågan ”Vilka betydelser har cirkeldeltagandet för cirkeldeltagarna?”

Rapporten bygger på två enkätundersökningar med cirka 7850 respondenter, intervjuer med fokusgrupper och individuella djupintervjuer.

Det är docent Pelle Åberg på Ersta Sköndal Bräcke högskola och frilansskribenten Thor Rutgersson som har skrivit rapporten Cirkelns betydelser – En studie om deltagare i studieförbundens studiecirklar 2019, på uppdrag av Folkbildningsrådet.