Flera studieförbund får betala tillbaka statsbidrag

Fyra av åtta studieförbund med verksamhet i Järvaområdet i nordvästra Stockholm ska betala tillbaka drygt 5,3 miljoner kronor i felaktigt använt statsbidrag för 2019. Folkbildningsrådet begär också att samtliga studieförbund nu ska göra en utökad kontroll av sin verksamhet med särskilt fokus på att upptäcka felaktigheter.

Senast uppdaterad:

– Folkbildningen har en modell där de enskilda studieförbunden har ett stort eget ansvar för att kontrollera hur bidraget används, säger Folkbildningsrådets styrelseordförande Catharina Håkansson Boman. Men efter det fusk som uppdagats så har det blivit tydligt att vi måste öka kontrollen och skärpa villkoren för statsbidraget.

Folkbildningsrådet fick förra året information från flera studieförbund om misstänkt fusk med statsbidrag och att man blivit utsatt för bedrägerier. Misstankarna rörde bland annat dubbelrapportering av deltagare och redovisning av falska kostnader för folkbildningsverksamhet i Järva.

Folkbildningsrådet har begärt att alla studieförbund ska göra en utökad kontroll av sin verksamhet med särskilt fokus på att upptäcka felaktigheter utifrån de risker som upptäckts i verksamheten i Järvaområdet. Folkbildningsrådet samarbetar här med polisens nationella operativa avdelning, Noa. Den utökade kontrollen kan leda till ytterligare återbetalningskrav av statsbidrag.

Studieförbundens redovisning av felaktigt inrapporterad verksamhet visar att det är cirka 2 800 arrangemang (studiecirklar, kulturprogram eller annan folkbildningsverksamhet) som inte skulle ha ingått i underlaget för statsbidrag 2019. De berörda studieförbunden är Medborgarskolan, Studiefrämjandet, NBV och Ibn Rushd. Övriga studieförbund med verksamhet i Järva har antingen inte upptäckt fel i verksamheten eller inte fått statsbidrag för felaktig verksamhet.

Statsbidragssystemet är baserat på den verksamhet som genomförts de senaste tre åren. De drygt fem miljoner kronor som nu ska betalas tillbaka är en justering av statsbidraget som betalades ut för 2019.

De berörda studieförbunden kommer alltså få lägre bidrag även för 2020 när felaktigt inrapporterad verksamhet från åren 2017–2019 tas bort. I februari 2021 ska studieförbundens underlag granskas av Folkbildningsrådet och därefter fastställs återbetalningskravet gällande statsbidraget för 2020.