Folkbildningsrådet besöker kulturutskottet

Folkbildningsrådet fick i veckan möjlighet att träffa riksdagens kulturutskott för att diskutera folkbildningens betydelse i samhället och svara på frågor om statsbidragen till studieförbunden. Folkbildningsrådet har besökt utskottet förut och tog nu initiativ till ett möte efter att statsbidragen till studieförbunden har uppmärksammats i media.

Senast uppdaterad:

Det är riksdagens kulturutskott som behandlar frågor som rör folkbildningen och statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund.

– Det var ett bra och viktigt möte med utskottet, då vi talade om folkbildningens viktiga verksamhet och vilka åtgärder Folkbildningsrådet vidtar för att stoppa fusk i verksamheten och säkerställa att bidraget går till folkbildning, säger Ulf Melin som är vice ordförande i Folkbildningsrådets styrelse.

Folkbildningsrådet lyfte folkbildningens betydelse som en rikstäckande arena för möten, kultur och bildning. Den är Sveriges största kulturarena och 2019 deltog 317 200 personer i studieförbundens kulturcirklar och 16 100 deltog i folkhögskolornas estetiska kurser.

Vi fick också möjlighet att diskutera de utmaningar folkbildningen står inför, hur Coronapandemin påverkar verksamheten och hur vi ser på kritiken som riktas mot studieförbunden och även mot Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet presenterade de åtgärder som just nu görs för att komma tillrätta med fusket och den felaktiga bidragsanvändning som uppdagats det senaste året. Folkbildningsrådet tar kritiken mot studieförbunden på stort allvar och har gett dem i uppdrag att göra en fördjupad granskning av verksamheten som ska vara klar i januari 2021. Styrelsen har även beslutat att öka kontrollen och uppföljningen av studieförbundens verksamhet samt att skärpa bidragsvillkoren.

Avslutningsvis hade kulturutskottets ledamöter också frågor kring statsbidraget till studieförbundet Ibn Rushd och den studie som professor Erik Amnå har gjort på uppdrag av Folkbildningsrådet. Studien visar att statsbidraget inte använts på ett felaktigt sätt men att studieförbundet har ett antal svagheter som behöver åtgärdas. Ibn Rushd har tagit fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med problem.

Foto: Camilla Svensk/Sveriges riksdag.