Satsning på folkbildningen för att möta coronakrisen

Regeringen presenterade idag ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den pågående coronapandemin. Det innebär drygt 100 miljoner till bland annat nya platser på folkhögskola och en satsning på distanskurser från studieförbunden.

Senast uppdaterad:

Regeringen kommer att överlämna förslagen till riksdagen i en extra ändringsbudget inom kort samt i den kommande vårändringsbudgeten. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

För att möta ett ökat utbildningsbehov hos vuxna föreslår regeringen en satsning på 76 miljoner kronor 2020 för att skapa motsvarande cirka 500 årsplatser på folkhögskolans allmänna kurs, samt yrkesutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Staten står för hela kostnaden för dessa platser och ingen regional medfinansiering kommer att behövas. Satsningen omfattar även studiemedel till folkhögskolans deltagare.

Förslaget innebär också att studieförbunden får 30 miljoner kronor under 2020 för att förstärka sina insatser på distans för att möta ett ökat behov av kompetensutveckling hos vuxna, exempelvis distanskurser inom IT, ekonomi och språk.

– Folkbildningen är en viktig resurs för den omställning som samhället nu behöver göra, säger Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådet. Folkbildningen har många gånger visat hur den kan kraftsamla och snabbt lägga om för att möta samhällets extraordinära behov och såväl folkhögskolor som studieförbund står redo att göra det även den här gången.