Allt fler går vidare till högre studier från allmän kurs på folkhögskola

Två studerande, en man och en kvinna, står i ett skolbibliotek, bläddrar i böcker och ler mot kameran.

Andelen personer som går vidare från folkhögskolans allmänna kurs till högre studier ökar. Det visar ny statistik från SCB.

Folkhögskola Utbildning
Senast uppdaterad:

Cirka hälften av alla deltagare har påbörjat eftergymnasiala studier inom ett år efter att de fått grundläggande behörighet på folkhögskola, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. För 2014 när statistiken började tas fram av SCB var motsvarande siffror cirka 40 procent. Andelen deltagare som går vidare till högre studier ökar ytterligare när man tittar på sysselsättningen efter två och tre år. Den vanligaste utbildningen deltagare går vidare till är studier på högskola eller universitet.

– Detta stärker bilden av att folkhögskolan är en viktig utbildningsform som höjer utbildningsnivån i samhället. Att bryta utanförskap och få människor vidare till studier gynnar såväl individen som samhället i stort, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

För många innebär folkhögskolan en ny chans i livet efter ett långt utanförskap. På allmän kurs går deltagare som av olika skäl inte klarat av grundskola eller gymnasiet. Dessutom har en ökande andel deltagare på folkhögskola en funktionsnedsättning.