Anslaget till folkbildningen minskar när tidsbegränsade satsningar försvinner

Porträttbild Maria Graner. Maria har orange tröja och står framför ett fönster.

I budgetpropositionen som presenterades idag föreslås en minskning av folkbildningsanslaget med 572 miljoner kronor nästa år. Det är framför allt folkhögskolan som drabbas när satsningen på 3000 extraplatser inte förlängs och yrkesinriktade utbildningar försvinner.

Politik Statsbidrag
Senast uppdaterad:

– Vi beklagar att de extra platserna till landets folkhögskolor försvinner. Det har varit ett viktigt tillskott till folkhögskolorna som befinner sig i en tuff ekonomisk situation där anslagen inte har räknats upp på många år, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Även andra tidsbegränsade satsningar som Svenska för föräldralediga och Studieförbundens insatser med personer långt från arbetsmarknaden försvinner nästa år.

Svenska från dag ett som är en insats riktad till asylsökande och ukrainska flyktingar minskar nästa år, men försvinner inte. Insatsen omfattar i år 110 miljoner kronor, nästa år avsätter regeringen 30 miljoner för att sedan helt ta bort satsningen 2024.

– Neddragningarna var väntade eftersom det handlar om tidsbegränsade satsningar, men vi hoppades förstås att regeringen skulle förlänga satsningen på extra platser på folkhögskola eftersom skolorna har ett högt söktryck samtidigt som de är ekonomiskt pressade, säger Maria Graner.

Relaterad information