Kammarrätten fastslår: Folkbildningsrådet får dra tillbaka rätten till statsbidrag

Närbild på en persons hand som håller en blå överstrykningspenna och markerar i ett block.

En dom i kammarrätten slog nyligen fast att Folkbildningsrådet har rätt att dra tillbaka rätten till statsbidrag för ett studieförbund eller en folkhögskola. Tydligare befogenheter skapar bättre förutsättningar för Folkbildningsrådet att säkerställa att statsbidraget går till rätt ändamål.

Senast uppdaterad:

Bakgrunden till domen är ett fall där Folkbildningsrådet fråntagit en folkhögskola rätten till statsbidrag efter att man upptäckt allvarliga oegentligheter. Folkbildningsrådet har även hållit inne medel som ännu inte betalats ut under tiden frågan utretts. Tviste­n har nu avgjorts i kammarrätten som ger Folkbildningsrådet rätt i de beslut man fattat och också tydliggör vilka befogenheter Folkbildningsrådet har när det kommer till att bestämma vilka aktörer som har rätt att få statsbidrag.

I domen står det: ”Det ligger i sakens natur att Folkbildningsrådets rätt … att besluta om vilka som ska få statsbidrag även innefattar en rätt att besluta om att rätten till statsbidrag upphör.” Kammarrätten konstaterar även att Folkbildningsrådets villkor varit tydliga och att upphörande av statsbidrag är en giltig konsekvens när allvarliga oegentligheter upptäcks.

– Folkbildningsrådet välkomnar den här beskedet. Det är viktigt att det är tydligt vilka befogenheter vi har när det kommer till att hålla inne eller neka statsbidrag, säger generalsekreterare Maria Graner. Statsbidraget ska användas för sitt ändamål, för kunskap, bildning och kultur, och det är vår roll att motverka alla former av fusk och felaktigheter.

Domen kom den 17 maj och kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen i tre veckor. Om det görs tar Högsta förvaltningsdomstolen ställning till om de beviljar prövning eller ej. Först därefter kan domen vinna laga kraft.