Ny antologi om äldres lärande

Äldre kvinna i rullstol utomhus. Hon håller i en ipad.

Inom folkbildningen talas det ofta om det livslånga lärandet, men hur lär vi oss egentligen när vi blir äldre? Vilka möjligheter och ingångar finns för seniorer som vill testa nya vägar i livet? Den nya antologin Äldres lärande – utblickar och insikter, från Natur och Kultur, samlar forskning, erfarenheter och berättelser från lärande senare i livet.

Forskning
Senast uppdaterad:

Cecilia Bjursell är professor i pedagogik och centrumledare för Encell, nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande vid Jönköping University, och Małgorzata Malec Rawiński är lektor och docent i pedagogik vid Stockholms universitet. I den nya antologin har de samlat aktuell svensk forskning om äldres lärande, inklusive kunskaper från kvalitativa intervjustudier där läsaren får ta del av unika och individuella levnadsberättelser.

"Livets senare skede ser annorlunda ut i dag än det gjorde för bara några årtionden sedan", skriver Bjursell och Rawiński i inledningen till boken. "Många äldre är aktiva, pigga och vill fortsätta att utvecklas". Men det finns också hinder för detta, en sådan är synen på äldre och på vad de klarar av eller vad de borde intressera sig för. Bjursell och Rawiński beskriver det så här:

"I vårt land hyllas och efterfrågas ny kunskap, men man ser inte nödvändigtvis nyttan av traditionellt och praktiskt kunnande. Även om vi inkluderar visdom i bemärkelsen att det handlar om filosofiska och religiösa frågor, är intresset måttligt i vårt land. Men om vi vill lyfta fram det mänskliga i vår värld behövs visdom i alla dess former och som något större än enbart det nyttobetonade."

Inom folkbildningen finns en uppsjö av kurser och studiecirklar som vänder sig till just äldre. Studieförbunden är exempelvis den enda aktören i Sverige som fortfarande erbjuder ett brett utbud av datakunskap på nybörjarnivå, över hela landet. Och klassiska studiecirklar som knyppling, släktforskning och keramik lockar årligen många äldre deltagare. Men folkbildningen erbjuder också nya möjligheter för seniorer som vill söka ny kunskap. Till exempel finns på Hellidens folkhögskola kursen "graffiti för seniorer", där personer som redan var vuxna när konstformen slog igenom kan utforska nya uttryck i sitt konstnärliga skapande.

I antologin lyfter man fram utbildning genom till exempel studiecirklar som sammanhang där intellektuell förkovran, social samvaro och välbefinnande är både motiv och vinst med deltagandet. Redaktörerna menar att vi måste bort från en kunskapssyn som enbart handlar om lärande för arbetslivet, och istället bredda bilden av vad lärande och kunskap är och vad nya insikter kan betyda för oss genom hela livet. Äldre är en växande grupp och utgör en betydande del av befolkningen. Men för att möta dem behöver vi veta mer om olika betydelser av att vara äldre i vår samtid eftersom "äldre" inte är en homogen samhällsgrupp. Som samhälle behöver vi enligt Bjursell och Rawiński syna våra attityder gentemot äldre eftersom dessa ofta baseras på bristande kunskap om vad det innebär att vara en äldre person i dag.

Antologin passar för alla som vill få nya insikter i vad lärande senare i livet kan ge och innebära, såsom pedagoger, utbildningsorganisatörer, folkhögskollärare och cirkelledare. Den innehåller bidrag från bland andra Bodil Jönsson, Sara Bref och Anders Dybelius. Boken finns ute nu.