Ny folkbildningsutredning ska ta brett grepp

Pressbild Anna Ekström

Utbildningsminister Anna Ekström annonserade idag att regeringen kommer att tillsätta en ny folkbildningsutredning. Uppdraget omfattar hela folkbildningspolitiken, och inkluderar allt från syften och kvalitetsindikatorer till styrning och förvaltningsmodell.

Senast uppdaterad:

Staten har med jämna mellanrum utvärderat folkbildningen och styrningen av statsbidraget. Den senaste statliga utredningen Folkbildningens samhällsvärden presenterades 2012. Folkbildningsrådets generalsekreterare, Maria Graner, välkomnar den nya utredningen.

– Utredningen kan bidra till att förtydliga och förstärka folkbildningens roll i samhället och det är positivt att regeringen tar initiativet. Förhoppningsvis kan det också leda till en fortsatt bred politisk förankring för stödet till folkbildningen och visa att en fungerande folkbildning är viktig för ett demokratiskt och fritt samhälle, säger Maria Graner.  

Planerna på en ny statlig utredning presenterades i samband med regeringens Folkbildningsforum, en årligt återkommande konferens för dialog mellan regeringen och företrädare för folkbildningen. Tema för årets folkbildningsforum var ”Vägen framåt för folkbildningen” och under forumet diskuterades även folkbildningens roll för integration i samhället och etablering på arbetsmarknaden.

Folkbildningsrådets ordförande Inger Ashing medverkade och berättade bland annat om det 18-punktsprogram som Folkbildningsrådet lanserade förra året med åtgärder för att minimera avvikelser i verksamheten. Programmet, som nu till stora delar är genomfört, innehåller bland annat krav på gemensamma registerkörningar, signering med bank-ID och en ny visselblåsartjänst.  

– Alla vi som värnar folkbildningen och brinner för att vi ska ha en folkbildande verksamhet i hela vårt land, måste arbeta hårt och stå längst fram av de som kräver att allt som är i närheten av fel och fusk måste upphöra. Jag vill inte att Sverige ska gå miste om den fantastiska kraft som folkbildningen utgör, säger utbildningsminister Anna Ekström.

På konferensen konstaterade utbildningsministern att folkbildningen under det senaste året har arbetat hårt för att återupprätta förtroendet och att man från regeringens sida ser fram emot att deltagandet och engagemanget ökar ytterligare. Ministern nämnde också särskilt de eldsjälar inom folkbildningen som träder fram när civilsamhället mobiliserar för att stödja flyktingar som kommer till Sverige från Ukraina.  

Vem som får uppdraget att genomföra den nya folkbildningsutredningen är ännu inte klart.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet