Ny folkhögskola i Helsingborg får statsbidrag

Folkbildningsrådets styrelse har fattat beslut om att Södra folkhögskolan i Helsingborg ska få statsbidrag från och med nästa år. Folkhögskolans ambition är att ge möjlighet för unga vuxna med psykisk ohälsa och från socioekonomiskt utsatta områden, att reparera en bristande skolgång.

Folkhögskola
Senast uppdaterad:

Folkhögskolan som utbildningsform är viktigt för personer som står långt ifrån samhället. Det individanpassade arbetssättet ger goda förutsättningar för att möta personer som fastnat i ett långvarigt utanförskap.

Med sin inriktning vill folkhögskolan jobba aktivt för att alla deltagare som lämnar skolan ska gå vidare till studier, arbete eller annan sysselsättning samt till en meningsfull fritid. Folkhögskolan har ett arbetssätt som utgår ifrån fokusområdena kompetensarbetsrelaterade insatsersociala förutsättningar och hälsofrämjande insatser. Skolan har också ett systematiskt uppföljningsarbete med deltagare även efter att de lämnat skolan.

På folkhögskolan bedrivs idag allmän kurs flex med inriktning demokrati – samhälle, etableringskurs samt en studiemotiverande kurs för att öka deltagarens motivation, självkännedom och lust till vidare studier. Under de kommande tre åren är planen att utöka med allmän kurs med inriktning service och bemötande samt två särskilda kurser.

– Jag är mycket glad, lättad och inte minst stolt. Det bedrivs en fantastisk verksamhet på skolan, som gör stor skillnad i många människors liv. Detta beslut ger oss möjlighet att fortsätta utveckla det strukturerade holistiska arbetssätt som Folkbildningsrådet konstaterat innebär en pedagogisk utveckling av folkbildningen, och vi kan på allvar bli en kraft i region Skånes kompetensförsörjningsarbete, säger Annika Dolk, stiftelserektor på Folkuniversitetet Region Syd i ett pressmeddelande.

Södra folkhögskolan i Helsingborg har varit en filial till Södra Stockholms folkhögskola sedan 2018. Folkhögskolan har redan en upparbetad verksamhet i området, och från och med årsskiftet har de nu fått klartecken att driva verksamhet i egen regi under en treårig försöksperiod.

Fotograf: Christian Andersson.