Pengar till folkbildningens asylverksamhet snart slut

En yngre student sitter och pluggar och får hjälp av sin lärare.

För 2022 finns 90 miljoner avsatta till folkbildningens asylverksamheter och redan nu börjar pengarna ta slut. Två studieförbund har förbrukat sina medel och flera säger nu att pengarna inte kommer räcka länge till.

Senast uppdaterad:

Det är högt tryck på folkbildningen när flyktingar kommer från kriget i Ukraina. Folkhögskolor och studieförbund har snabbt ställt om för att ta emot nya deltagare i sin verksamhet och erbjuder såväl utbildning i svenska och samhällsorientering, som aktiviteter för att skapa meningsfulla sammanhang och trygghet i vardagen.

Men med den höga takten som finns i verksamheten tar pengarna slut snabbare än vanligt. Både Folkbildningsrådet och företrädare för folkbildningen runt om i landet har under en längre tid signalerat till regeringen och Utbildningsdepartementet att pengarna för året redan börjar sina. Några nya medel fanns dock inte med i regeringens vårändringsbudget men när frågan lyfts i ett inslag i Rapport den 22 april lovade utbildningsministern att regeringen ska titta på frågan, för att se vad som kan göras.

– När vi nu får den här nya informationen från studieförbunden om att en del av studieförbunden redan intecknat alla pengar, ja då kommer vi förstås ta till oss den informationen och se vad som kan göras, meddelar utbildningsminister Anna Ekström i inslaget.

Folkbildningsrådet för en löpande dialog med Utbildningsdepartement om hur verksamheten och dess behov ser ut runt om i landet. Inom folkbildningen finns ett stort engagemang och en vilja att fortsätta expandera och utveckla verksamheten, men för det krävs att ytterligare medel skjuts till.

– Folkbildningen tar stort ansvar i den krissituation som nu råder och erbjuder viktig verksamhet för människor i en väldigt utsatt situation. Vi välkomnar Anna Ekströms besked om att regeringen tittar på frågan och hoppas att det kommer nya besked om medel inom kort, kommenterar Folkbildningsrådets generalsekreterare, Maria Graner.