Studiefrämjandets föreningshus Kontakten gör skillnad i Gottsunda

Bild från verksamheten Kontakten. En man i blå tröja står i ett rum, bilden är tagen genom ett fönster och man ser vita suddiga prickar i förgrunden.

Ett drivhus för föreningsutveckling. Jobbcoaching. Digital inkludering. Eller varför inte konsumentupplysning. På föreningshuset Kontakten i Uppsala arbetar man med integration och etablering i både det lilla och det stora. En viktig nyckel till framgång är samverkan mellan folkbildningen, kommunen, civilsamhället och andra aktörer.

Senast uppdaterad:

Kontakten ligger i Gottsunda centrum i Uppsala och drivs av Studiefrämjandet. Det övergripande syftet med verksamheten är att verka för integration och etablering. Verksamheten har två olika ben: dels den öppna verksamheten, dit människor kan komma och få hjälp med allt från hur man skriver ett CV till hur man skaffar bank-id eller fyller i en blankett. Dels föreningsutveckling där personal från Kontakten hjälper personer som samlats kring något intresse att starta en förening, skriva stadgar, ordna demokratiska processer och så vidare. 

– Det blir ett sätt att stärka socialt kapital, identitet och ett närmande till samhället, säger John Nealis som är föreståndare för Kontakten. Hos oss kan vem som helst komma in och få stöd med i princip vad som helst.

I dagsläget finns ett 30-tal föreningar knutna till Kontakten. Många av föreningarna är kvinnoföreningar, och de flesta har någon form av etnisk prägel. Till den öppna verksamheten kommer i snitt mellan 40–90 personer varje kväll, beroende på säsong och väder. Många tar också med sig sina barn, och för dem anordnar personalen särskilda barnaktiviteter.

Området Gottsunda finns med på Polisens lista över särskilt utsatta områden och beskrivs ofta som en plats med stora problem. John Nealis är väl bekant den negativa bilden av området som ofta sprids. Och även om han håller med om att det finns utmaningar, så menar han att den ensidiga rapporteringen missar mycket.

– Om man kommer hit är det största intrycket att det är en väldigt levande stadsdel. Det är mycket människor ute hela tiden, ungdomar spelar fotboll på torget, barn leker. Det skapar också trygghet, säger han.  

Det är John Nealis bestämda uppfattning att Kontakten gör skillnad på riktigt. Man lägger en hel del resurser på att dokumentera de framsteg som enskilda individer gör, även om det finns problem rent metodmässigt att utvärdera insatserna på ett mer övergripande samhällsplan. Men han betonar också att man måste se Kontakten som en del av ett större integrationsarbete. Kontakten samarbetar aktivt med kommunen, regionen, Svenska kyrkan och andra aktörer inom civilsamhället.   

– De utmaningar som integration medför kan inkludera allt från folkhälsa, till jobbsök och utbildning. Då krävs det att civilsamhället och myndigheter samarbetar, avslutar John Nealis.