Äldre lär sig om digital teknik i cirkel hos ABF i Skärholmen

Två fåtöljer står på en scen i ett rum med lila belysning. På väggen hänger en skylt där det står "Folk i Skärholmen".

Varje onsdag träffas Malihe, Christina, Rauha och en grupp andra pensionärer på Folk i Skärholmen i studiecirkeln Internet för seniorer i ABF Stockholms regi. Behoven av vägledning och ökad kunskap är stora, och tillsammans lär de sig hur hemsidor fungerar, vilka appar som är bäst och hur man ska tänka kring säkerhet på internet.

Studieförbund Digitalisering
Senast uppdaterad:

Det finns idag ett stort digitalt utanförskap i samhället, samtidigt är det svårt att fullt ut vara delaktig om man inte kan använda internet eller en smart telefon. Studiecirklar i digital teknik fyller därför en viktig samhällsfunktion för att säkerställa att medborgare har tillgång till samhällsinformation, vård, banktjänster med mera.

– Att överbrygga det här kunskapsglappet för till exempel äldre och utrikes födda sker varje dag i kurser och studiecirklar över hela Sverige, säger Morgan Öberg, enhetschef på Enheten för statsbidrag studieförbund på Folkbildningsrådet.

Deltagarna i Skärholmen uttrycker både frustration och förhoppningar under studiecirkeln. Många känner rädsla och irritation när de inte förstår, eller när de upplever att trösklarna är väldigt höga. Samtidigt berättar de själva hur bra olika digitala verktyg är – om de bara hittar rätt. Någon undrar om pensionsmyndigheten har en app, gruppen installerar olika nyhetsappar tillsammans och på en träff går man gemensamt igenom Internetstiftelsens snabbkurs online i hur man hanterar sina lösenord säkert.

– Att gå den här studiecirkeln är väldigt givande, säger deltagaren Malihe. Innan var jag rädd när jag skulle installera en app, nu vågar jag mer och förstår vad det betyder och vad jag ska göra.

Under två timmars cirkelträff hinner gruppen med allt ifrån en hur-mår-du-idag-runda och bikupor till frågestund och gemensamma övningar. Under terminen har man träffar med olika teman, som till exempel vad är en hemsida, hur man skapar bra användarnamn och lösenord samt hur man tar bort skräppost från sin mejl. Intresset för studiecirkeln har varit väldigt stort och den är fulltecknad under höstterminen, och cirkelledare Vide Bergenholtz berättar att behoven i gruppen är stora och förkunskaperna väldigt spridda.

– Alla har många frågor och behöver ofta mycket hjälp, förklarar hen. Det finns så mycket jag vill lära ut och så mycket man behöver kunna för att klara sig på internet att det blir väldigt svårt att hinna med. Därför fokuserar vi på gemensamma övningar och jag försöker ge det stöd jag kan för att de ska få verktyg att fortsätta utvecklas och klara sig själva.