Digitala cirklar möjliggör fortsättningskurser i nationella minoritetsspråk

Karelska piroger.

Inom folkbildningen pågår en mängd projekt för att stärka de nationella minoriteterna, varav en stor del är språkcirklar. Men med en målgrupp som är liten och utspridd är det ofta en utmaning att få ihop tillräckligt stora grupper. Studieförbundet vuxenskolan i Göteborg jobbar därför aktivt med digitala cirklar som ett sätt att nå ut till fler.

Studieförbund Minoritetsspråk
Senast uppdaterad:

– Hos studieförbunden finns många exempel på kreativa lösningar och kurser som haft deltagare med hundratals mil emellan sig, berättar Martin Gemzell, handläggare på Folkbildningsrådet. Med sina metoder och sin väl utbyggda infrastruktur har folkbildningen en viktig roll att spela för att även fortsättningsvis stärka de nationella minoriteterna i Sverige.

SV Göteborg bedriver verksamhet med flera nationella minoritetsgrupper, med fokus på såväl språk som kultur och gemenskap. Under coronapandemin blev studieförbundet bättre på digitala lösningar för folkbildning och det var även då språkcirklar på distans startades. Denna utveckling bidrog till att man äntligen kunde genomföra fortsättningskurser, något som tidigare inte gått på grund av för få deltagare.

­– Helt plötsligt blev cirklarna fulla och vi har haft deltagare från Kiruna i norr till Ystad i söder, från östkust till västkust, berättar Antti Yliselä, avdelningschef SV Göteborg. Vi har också en stor bredd vad gäller både kön och ålder, med allt ifrån tjugoåringar till pensionärer. Deltagarna hittar verkligen varandra över gränser i det gemensamma intresset och lärandet.

Antti Yliseläs avdelning ansvarar just nu för projektet Rusta SV som ska stärka arbetet med nationella minoriteter inom hela studieförbundet. Bland annat vill man nå ut till målgrupperna genom digitala kontaktvägar samt bygga relationer och tillit med nationella minoritetsföreningar. Han betonar att detta är ett arbete som kräver medvetenhet och tålamod.

– Det finns enorma behov, men de kommer inte fram alla gånger utan man behöver gräva och det tar tid, energi och resurser, berättar Antti Yliselä. Vi jobbar systematiskt på många fronter och fokuserar på hur vi kan bygga långsiktig och hållbar verksamhet.

Främjande av nationella minoritetsspråk

Regeringen lanserade i april 2022 ett handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken finska, romska, meänkieli, jiddisch och de samiska språken. Inom studieförbund och folkhögskolor bedrivs viktig verksamhet med fokus på rättigheter, språk och kultur.

  • 2022 genomfördes 34 projekt, hittills i år har 32 beviljats medel
  • Språkutbildning var centralt i nästan hälften av alla projekt under 2022, i år är motsvarande siffra cirka två tredjedelar.
  • Projekten har spridning över hela landet liksom deltagarna tack vare att flera av studiecirklarna har genomförts digitalt.

Mer information om regeringens satsning för främjande av nationella minoritetsspråk