Folkhögskolekurs ledde till jobb för nyanlända ukrainare

En grupp på tre personer sitter och pratar med varandra.

På Medlefors folkhögskola har man det senaste året jobbat med att hjälpa nyanlända ukrainare att snabbt komma i jobb. Av 58 deltagare våren 2023 fick 53 jobb efter avslutad kurs, de allra flesta på heltid. En viktig framgångsfaktor har varit att folkhögskolan haft en nära dialog och samarbete med kommunen för att redan från start utforma utbildningen så att den tydligt ska leda till jobb.

ESF-projekt Ukraina Folkhögskola
Senast uppdaterad:

– Att jobba nära kommunen för att direkt matcha deras behov av kompetensförsörjning, samtidigt som man också hittar sätt att möta deltagarna i deras unika situation – det är verkligen ett bra exempel på hur folkbildningens metodik och engagemang är en viktig samhällsresurs som vi behöver ta vara på och fortsätta utveckla, säger Beatrice Gustafsson, projektledare på Folkbildningsrådet.

Under vårterminen 2023 anordnade Medlefors folkhögskola en utbildning inom ESF-projektet Care of folkbildningen. Utbildningen fokuserade på de områden där Skellefteå kommun identifierat stora behov av arbetskraft: hemtjänst, restaurangkök och lokalvård. Deltagarna fick undervisning i yrkessvenska kopplat specifikt till de yrkesområdena, och kommunen har varit delaktig även genom att identifiera vilka ord och begrepp som används i de olika yrkesmiljöerna.

– I Skellefteå just nu behövs verkligen alla och mycket handlar om matchning för att hitta rätt personer till de jobb som finns, berättar Linda Carstedt på Medlefors folkhögskola. Vi har sen tidigare ett brett upparbetat lokalt nätverk med företag, kommunen, arbetsförmedlingen och andra myndigheter, och i det här projektet har vi jobbat väldigt nära arbetsmarknadsenheten på Skellefteå kommun.

Utöver fokus på språk har man på utbildningen även jobbat med att synliggöra deltagarnas kunskaper och erfarenheter genom att stötta dem att skriva cv:n som fungerar på den svenska arbetsmarknaden. Man har även haft andra teman som arbetsrätt, arbetsmiljö och yrkesrelaterad hälsa.

Projektet Care of folkbildningen avslutades i augusti, men Folkbildningsrådets nya ESF-projekt Fast care tog snabbt vid. Medlefors folkhögskola är engagerade även i det, med ett liknande upplägg och förhoppningar om fortsatt goda resultat. Under hösten 2023 bedriver folkhögskolan en utbildning med drygt 20 deltagare.

Mer information om ESF-projektet Care of folkbildningen

Projektet Care of folkbildningen och pågick mellan december 2022 och september 2023. Det syftade till att stärka ukrainska flyktingars möjligheter att komma in på svensk arbetsmarknad och bli socialt inkluderade. Verksamhet bedrevs på 35 folkhögskolor och 25 studieförbundsavdelningar.

  • Inom projektet har man totalt nått 3000 personer.
  • Av de 1400 deltagare som fullföljde insatserna från start till slut har 1300 fått jobb eller fortsatt studera.
  • Hela 90 procent av deltagarna tycker att deras svenska blivit bättre genom att delta i projektet.

ESF-projekt