Nytt uppdrag till folkhögskolorna för att stärka kunskaperna om judiskt liv i Sverige

Ett barn och en äldre kvinna bakar traditionellt judiskt bröd tillsammans.

För att motverka antisemitism har regeringen beslutat att avsätta 415 000 kronor för folkhögskoleinsatser som stärker kunskaperna om judisk kultur och judiskt liv i Sverige.

Minoritetsspråk
Senast uppdaterad:

Ett viktigt verktyg för att bekämpa antisemitism är att öka kunskaperna om judisk kultur och judiskt liv. Hos studieförbund och folkhögskolor pågår redan idag verksamhet med fokus på judar och andra nationella minoriteter, deras rättigheter, språk och kultur, inom regeringens satsning på de nationella minoritetsspråken. Med den erfarenheten och folkhögskolornas flexibla arbetssätt och breda målgrupp har man därmed goda förutsättningar att bidra till att stärka utbildningsinsatserna på området.

– Folkhögskolan har en bra beredskap för att ta sig an nya utmaningar och uppdrag, säger Jan Jonsson, enhetschef på enheten för statsbidrag folkhögskola på Folkbildningsrådet. Det finns ett utbrett engagemang för mänskliga rättigheter inom folkbildningen och vi ser att det finns stor potential att bidra ytterligare för att motverka antisemitismen i samhället.

Medlen ska fördelas av Folkbildningsrådet.