Webbinarium: Folkbildningsrådets granskningsarbete – avgränsningar, praxis och principer

Ett av Folkbildningsrådets fem webbinarium hösten 2023 riktat till anställda på folkhögskola.

Senast uppdaterad:

Sedan 2021 arbetar Folkbildningsrådet enligt nya riktlinjer för avvikelsehantering. En central del i Folkbildningsrådets granskningsarbete är att det ska bidra till att förebygga brister och avvikelser, samt stärka efterlevnaden av statsbidragsvillkoren. Under webbinariet så kommer vi presentera våra senaste lärdomar och slutsatser från våra olika granskningsärenden.

Webbinariet är ett öppet event där flera personer från din folkhögskola kan delta. Det finns möjlighet att ställa frågor som besvaras av de medverkande i mån av tid. Webbinariet kommer att textas i realtid. Det kommer dessutom spelas in och en länk till seminariet kommer spridas till skolorna i efterhand.

Medverkande: Jan Jonsson, Karin Gustavsson och Joel Sverker.

Praktisk information

När? Onsdagen den 15 november klockan 14:30–16.00

Vem? Rektorer, kvalitetsansvariga, kursansvariga, styrelseledamöter

Var? Digitalt på Teams: Folkbildningsrådets granskningsarbete – avgränsningar, praxis och principer

Ingen föranmälan krävs.