Avslutade granskningar

Folkbildningsrådets genomför granskningar av verksamheter om vi upptäcker eller får signaler om felaktig användning av statsbidraget. På den här sidan finns en förteckning över avslutade granskningsärenden.

Senast uppdaterad:

Felaktig användning av statsbidrag kan innebära en rad olika saker. Det kan handla om fusk och bedrägerier, dubbelrapportering, låg lärartäthet eller bristande ansvar för verksamheten. Folkbildningsrådet kan upptäcka felaktigheter på olika sätt, till exempel genom vårt ordinarie uppföljningsarbete, egenanmälan från en statsbidragsmottagare, eller en visselblåsning från en enskild individ.

För mer information om granskningar kan du kontakta info@folkbildningsradet.se.

Avslutade granskningar

Avslutade 2024

 • Sensus studieförbund, granskning om felaktigt rapporterad verksamhet – ärendet avslutades 4/6 2024. Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av statsbidrag.
 • Sverigefinska folkhögskolan, granskning av utbildningar på distans – ärendet avslutades 23/5 2024. Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av statsbidrag.
 • Mellansels folkhögskola, granskning av utbildning på distans – ärendet avslutades 20/2 2024. Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av statsbidrag.
 • Kristinehamns folkhögskola, granskning om anordnarskap och samverkanskurs – ärendet avslutades 19/3 utan vidare åtgärder.
 • Framnäs folkhögskola, granskning om felaktig rapportering av kurser – ärendet avslutades 19/3 utan vidare åtgärder.
 • Kyrkeruds folkhögskola, granskning av rapportering och oriktiga uppgifter – ärendet avslutades 13/2 2024. Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av statsbidrag.

Avslutade 2023

 • ABF Södra Småland, granskning om oriktiga uppgifter – ärendet avslutades 19/12. Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av statsbidrag.
 • Ibn Rushd, granskning av avvikelse från statsbidragsvillkoren med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter – ärendet avslutades 5/12. Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av statsbidrag, samt att studieförbundet ska inkomma med en åtgärdsplan senast den 10 januari 2024.
 • Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, granskning av avvikelse från statsbidragsvillkoren med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter – ärendet avslutades 5/12 utan vidare åtgärder.
 • Sunderby folkhögskola, granskning om anordnarskap och samverkanskurs – ärendet avslutades 10/10 utan vidare åtgärder.
 • ABF Botkyrka, granskning om dubbelrapportering – ärendet avslutades 3/10 utan vidare åtgärder.
 • Glimåkra folkhögskola, granskning om anordnarskap och samverkanskurs – ärendet avslutades 27/6 utan vidare åtgärder.
 • Studieförbundet Bilda, granskning av felaktigt inrapporterad och fabricerad verksamhet – ärendet avslutades 7/6. Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av statsbidrag.
 • Axevalla folkhögskola, granskning om utbildning på distans – ärendet avslutades 9/5 utan vidare åtgärder.
 • Kista folkhögskola, granskning om särredovisning, organisatoriska villkor och bristande ansvar för verksamhet – ärendet avslutades 9/5. Folkbildningsrådet har beslutat att kontrollera folkhögskolans styrning, kontroll och demokratiska uppbyggnad inom ramen för en särskild uppföljning.
 • Liljeholmens folkhögskola, granskning av samverkansavtal och anordnarskap – ärendet avslutades 24/4 utan vidare åtgärder.
 • Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland, granskning om misstänkt jäv och bristande finansiella system – ärendet avslutades 4/4. Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av statsbidrag.
 • Hagaberg folkhögskola, granskning av samverkansavtal, bristande ansvar för verksamhet och kostnadsersättning – ärendet avslutades 14/3 med krav på att folkhögskolan ska redovisa ett nytt samverkansavtal.
 • ABF Blekinge, granskning av dubbelrapportering av kurser – ärendet avslutades 21/2. Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av statsbidrag.
 • ABF Västra Skaraborg, granskning om bristande ansvar för verksamhetsamarbete med kommersiell aktör och rapportering– ärendet avslutades 21/2. Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av statsbidrag.
 • Valjevikens folkhögskola, granskning av dubbelrapportering av kurser  – ärendet avslutades 21/2 utan vidare åtgärder.

Avslutade 2022

 • Kulturens bildningsverksamhet Region Syd, granskning av dubbelrapportering – ärendet avslutades 23/6 2022. Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av statsbidrag.
 • Studieförbundet Vuxenskolan Skåne, granskning av dubbelrapportering – ärendet avslutades 23/6 2022. Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av statsbidrag.
 • Kulturens bildningsverksamhet – granskning av rapportering av viss musikverksamhet, ärendet avslutades 23/6 2022. Studieförbundet kommer göra en ny justering av arrangemang och ärendet avslutades utan ytterligare åtgärder.
 • Malmfältens folkhögskola, granskning av lärartäthet och utbildning på distans – ärendet avslutades 1/6 2022. Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av statsbidrag.
 • Furuboda folkhögskola, granskning av överrapportering – ärendet avslutades 1/12 2021 utan vidare åtgärder.
 • Fryshuset folkhögskola, granskning av överrapportering – ärendet avslutades 12/11 2021 utan vidare åtgärder efter korrigering av underlag från folkhögskolan.
 • Härnösand folkhögskola, granskning av filial och bristande ansvar för verksamheten – ärendet avslutades 1/11 2021, Folkbildningsrådet kommer genomföra ytterligare uppföljning våren -22.
 • Albins folkhögskola, granskning av rapportering, kursupplägg och omfattning på deltidsstudier – ärendet avslutades 7/5 2022 utan vidare åtgärder.