Viktiga samtal om folkbildning och demokrati

Illustrerade silhuetter av personer ramar in bilden. I mitten en turkos cirkel med text i där det står "prata vidare demokratiska samtal på gränsen"

Folkbildningsrådet och ViMåstePrata har tagit fram ett underlag för att inspirera till samtal om hur folkbildningen kan hantera demokratiska utmaningar. Materialet Prata vidare – Demokratiska samtal på gränsen riktar sig till både verksamma inom folkbildningen och personer som jobbar med offentlig bidragsgivning.

Demokrati
Senast uppdaterad:

En viktig del av Folkbildningsrådets uppdrag är att säkerställa att statens stöd till folkbildningen bidrar till att stärka demokratin och ökar människors delaktighet i samhället. Tillsammans med folkbildningens demokratisatsning ViMåstePrata har vi därför tagit fram ett samtalsmaterial för att möjliggöra diskussioner utifrån den egna verksamheten. Det bygger vidare på seminariet Demokratiska samtal på gränsen från Mänskliga Rättighetsdagarna 2021.

Seminariet och samtalsmaterialet utgår ifrån tre verksamhetsexempel där verksamma på studieförbund eller folkhögskolor upplevt svårigheter och dilemman kopplade till folkbildningens demokratiuppdrag. Under seminariet diskuterar en panel hur folkbildningen kan hantera frågor, verksamheter eller samarbeten som riskerar att hamna på gränsen för samhällets grundvärderingar. Andra saker som tas upp är hur demokratin värnas i folkbildningens vardag och även hur de som hyser misstro mot demokratiska processer kan inkluderas.

– Folkbildningen har en stark demokratisk tradition men behöver också vara rustad att möta dagens utmaningar. Hur vi gör detta på bästa sätt är något vi ständigt behöver prata om, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Men att stärka det demokratiska samtalet berör hela samhället, inte bara folkbildningen. Genom det här initiativet vill vi bjuda in fler att samtala om de här frågorna.

Materialet kan användas av företrädare för folkbildningen som vill resonera kring sin egen verksamhet och hur man kan ta sig an samarbeten eller skapa viktiga samtal om demokratin, utan att samtidigt bryta dess ramar. Det kan också användas av offentliga tjänstepersoner och beslutsfattare som arbetar med stöd till folkbildning och civilsamhälle, för att resonera kring folkbildningens samhällsbidrag, hur olika utmaningar kan hanteras eller hur tilliten till folkbildningen kan stärkas.