Statsbidrag

Folkbildningen stärker demokratin och samhällsengagemanget i Sverige. För att folkhögskolorna och studieförbunden ska kunna fortsätta med det arbetet bidrar staten med över fyra miljarder kronor till folkbildningen varje år.

Senast uppdaterad:

Den största delen av det offentliga stödet till folkbildningen kommer från staten. En del stöd kommer också från kommuner och landsting. Stödet från staten kallas för statsbidrag. Det är Folkbildningsrådets uppgift att fördela pengarna till folkhögskolor och studieförbund.

Till folkhögskolorna bidrar staten med ordinarie statsbidrag till kärnverksamheten och extra bidrag till särskilda insatser. Aktuella villkor för statsbidrag finns i dokumentbanken för folkhögskola.

Dokumentbank för folkhögskola

Stödet till kärnverksamheten

Ungefär 95 procent av det totala statsbidraget går till folkhögskolornas och studieförbundens kärnverksamhet. Vi på Folkbildningsrådet förhåller oss till flera olika principer och kriterier när vi fördelar det. Det ordinarie statsbidraget till folkhögskolorna delas in i fyra olika typer:

  • organisationsbidrag (8 procent)
  • verksamhetsbidrag (84 procent)
  • förstärkningsbidrag (6 procent)
  • bidrag för språkligt stöd (2 procent). 

Organisationsbidraget är lika stort för alla folkhögskolor. Det täcker bland annat administrativa kostnader. Den största delen av statsbidraget är dock verksamhetsbidraget, som baseras på hur omfattande folkhögskolans verksamhet är. Detta beräknas i form av deltagarveckor; en deltagare som studerar heltid i fem dagar motsvarar en deltagarvecka. Hur mycket pengar skolan får beror alltså på antalet deltagarveckor.

Förstärkningsbidraget och bidrag för språkligt stöd söker folkhögskolorna själva. Pengarna kan gå till att anställa fler lärare som kan stödja deltagare med funktionsnedsättning eller utrikes födda deltagare som har svårigheter med svenska språket.

Stödet till särskilda insatser

Ungefär 5 procent av det totala statsbidraget går till särskilda insatser inom folkbildningen. De särskilda insatserna ska bara finansieras av de här pengarna. Folkhögskolorna får alltså inte använda det ordinarie statsbidraget till de särskilda insatserna, och tvärtom.

Varför statsbidrag?

Med sin idémässiga grund, pedagogik och självständighet har folkbildningen stor betydelse för demokratins utveckling. Folkbildningen är bra på att fånga upp grupper som inte har hittat sin plats i den traditionella utbildningen. De senaste åren har de särskilda insatserna varit inriktade på etablering, arbetsmarknadsåtgärder och mänskliga rättigheter.

Folkbildningsrådets styrelse godkänner nya folkhögskolor

För att få ta emot statsbidrag måste en folkhögskola leva upp till Folkbildningsrådets villkor för statsbidraget och använda pengarna i linje med statens syften med att stödja folkbildningen. Ibland ansöker nya folkhögskolor om att få ta emot statsbidrag. Då beslutar Folkbildningsrådets styrelse om folkhögskolan ska godkännas för att ta emot statsbidrag, utifrån styrelsens riktlinjer.

Folkbildningsrådets villkor för statsbidraget

Statens syften med att stödja folkbildningen