Folkbildningsrådets visselblåsarfunktion

I Folkbildningsrådets visselblåsarfunktion kan du rapportera misstänkta felaktigheter anonymt och säkert.

Visselblåsarfunktionen är del av vårt system för att följa upp och utreda avvikelser. Det är en möjlighet att rapportera om du upplever misstänkta oegentligheter, till exempel felaktig användning av statsbidrag, bedrägerier eller andra allvarliga missförhållanden. Genom att rapportera detta till oss hjälper du oss att säkerställa att statsbidraget till folkbildningen används på rätt sätt. Alla som ser eller misstänker oegentligheter kan rapportera det i visselblåsarfunktionen. Vi bedömer alla signaler vi får in och tar alla misstankar om felaktigheter på största allvar.

I vår visselblåsarfunktion kan du välja att vara helt anonym. Du behöver alltså aldrig ange ditt namn eller andra personuppgifter i din anmälan eller i din kommunikation med oss. Men alla anmälningar och meddelanden som kommer in till Folkbildningsrådet blir allmänna handlingar och kan därmed komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Folkbildningsrådet har dessutom mycket begränsade möjligheter att belägga information med sekretess.

Under relaterad information nedan kan du läsa mer om hur offentlighetsprincipen fungerar på Folkbildningsrådet och vilken typ av handlingar som allmänheten har rätt att begära ut.

Anmäl ditt ärende här

Om du misstänker oegentligheter inom folkbildningen kan du rapportera detta till oss anonymt här: 

Folkbildningsrådets visselblåsarfunktion

Du kan också anmäla till oss på följande sätt:

Vad ska jag göra om jag misstänker felaktigheter?

I första hand är studieförbunden och folkhögskolorna själva ansvariga för att säkerställa att deras verksamhet följer statsbidragsvillkoren. Flera av våra bidragsmottagare har därför egna kanaler dit du kan rapportera misstänkta felaktigheter.

Om du av något skäl inte kan eller vill vända dig direkt till den aktuella bidragsmottagaren så kan du lämna uppgifter direkt till Folkbildningsrådet. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro. Vi tittar på alla signaler vi får in och tar alla misstankar om felaktigheter på största allvar.

Om du är deltagare på folkhögskola och ditt ärende rör din situation där så ska du i första hand vända dig till folkhögskolans rektor eller styrelse, och i andra hand vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd

Studieförbundens egna visselblåsarfunktioner

Hur hanterar Folkbildningsrådet inkomna signaler?

Alla signaler som kommer in genom visselblåsarfunktionen hanteras av en begränsad grupp utredare på Folkbildningsrådet. Det de gör i första hand är att bedöma om frågan ska hanteras av oss, undersöka ifall det som rapporteras hänger ihop med befintliga ärenden, samt ta ställning till om det är något som behöver utredas vidare eller inte. När vi bedömer att en signal behöver utredas vidare startar vi ett ärende och hanterar det enligt vår rutin för avvikelsehantering.

På vår webbplats publicerar vi alla avslutade ärenden, se länk under relaterad information nedan.

Vad händer vid misstanke om brott?

Folkbildningsrådet kan genom visselblåsningar eller i vårt granskningsarbete få indikation på att brott kan ha begåtts. Vi tar sådana misstankar på största allvar och de ska alltid anmälas till polisen. I första hand är det den som utsatts för ett brott som ska polisanmäla, i folkbildningen kan det innebära till exempel en studieförbundsavdelning eller en folkhögskola. Folkbildningsrådet anmäler i de fall där vi bedömer att en statsbidragsmottagare inte tar frågan på allvar och själva gör en anmälan, alternativt om brottet begåtts direkt mot Folkbildningsrådet.

Hur fungerar visselblåsarfunktionen?

Den tekniska lösningen för vår visselblåsarfunktion sköts av en extern leverantör: 

WhistleB

För att säkerställa anonymitet är visselblåsarfunktionen krypterad och lösenordskyddad. Genom att logga in med ditt lösenord kan du efter din anmälan ha fortsatt kommunikation med utredare på Folkbildningsrådet.

Här kan du logga in om du redan har anmält ett ärende

Hur hanteras eventuella personuppgifter?

Detta hanteras i första hand av leverantören WhistleB som Folkbildningsrådet tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med. Se länk under relaterad information nedan för information om hur Folkbildningsrådet hanterar personuppgifter.