Studeranderätt och FSR

Att ha en studeranderättslig ordning är ett villkor för att folkhögskolor ska få statsbidrag. Här finns information om studeranderätt för dig som jobbar inom folkhögskolan.

Senast uppdaterad:

Förordning och statsbidragsvillkor ställer krav på folkhögskolor att ha en studeranderättslig ordning i form av regler, rutiner och former för beslut. Att ha tydliga rutiner för antagning och disciplinära ärenden stärker rättssäkerheten och underlättar skolans hantering av olika ärenden.

Studeranderättsliga frågor är även en viktig del i folkhögskolornas kvalitetsarbete.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

På Folkbildningsrådet finns sedan 2010 Folkhögskolornas studeranderättsliga råd. FSR kan ge råd och stöd till i studeranderättsliga frågor och även ta emot anmälningar från kursdeltagare som upplever brister i den studeranderättsliga ordningen. 

  • Vid en anmälan gör FSR en bedömning om folkhögskolan har följt sin studerandesrättsliga ordning eller inte. FSR:s bedöming redovisas i ett yttrande som offentliggörs på Folkbildningsrådets webbplats.
  • FSR kan uttala sig om folkhögskolans agerande utifrån ett studeranderättsligt perspektiv och lyfta eventuella brister i skolans studeranderättsliga ordning.
  • FSR kan rekommendera åtgärder för att lösa den aktuella tvisten mellan anmälaren och folkhögskolan liksom åtgärder för att förebygga liknande tvister i framtiden.

Stödmaterial

FSR har sammanställt tre dokument till stöd för dig som jobbar inom folkhögskolan.

Stödmaterial för skolor

FSR har också tagit fram en folder som riktar sig till studerande och som finns översatt till flera språk. Foldern bör finnas på varje folkhögskola.

Dina rättigheter på folkhögskola (folder)

Kontakt

Som företrädare för en folkhögskola är du välkommen att vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) för att få vägledning i frågor kopplade till studeranderätt. 

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Telefontid på tisdagar 13.00–15.00.

Telefon: 08–412 48 10

E-post: fsr@folkbildningsradet.se