Anmälan till FSR

Du som går på folkhögskola och är missnöjd med din situation eller har kommit i konflikt med skolan kan vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. FSR ger dig råd och stöd i kontakten med skolan och kan hjälpa dig att göra en anmälan.

Senast uppdaterad:

Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR)

Telefontid på tisdagar 13.00–15.00.

Telefon: 08–412 48 10

E-post: fsr@folkbildningsradet.se

Så gör du om du har klagomål eller synpunkter

  1. Börja med att ta upp dina klagomål med skolans rektor.
  2. Är du missnöjd med hur rektor har hanterat frågan? Vänd dig till skolans styrelse, som är ytterst ansvarig för skolans verksamhet. Kontakta FSR om du behöver rådgivning i kontakten med skolan.
  3. Om du efter kontakt med rektor och styrelse fortfarande är missnöjd med skolans agerande, kan du göra en anmälan till FSR. 

Endast du som går eller har gått en lång kurs (längre än 15 kursdagar) kan göra en anmälan till FSR.

Det här kan du anmäla

FSR hanterar frågor som är kopplade till studeranderätt. Det kan handla om upplevda brister i skolans information gentemot deltagarna, skolans former för deltagarinflytande eller skolans agerande vid klagomål och disciplinåtgärder.

Diskriminering, arbetsmiljö och polisiära ärenden hanteras däremot inte av FSR.

Är du osäker på om ditt ärende kan tas upp av FSR? Läs gärna mer under Vanliga frågor om FSR eller vänd dig till FSR för vägledning (se kontaktuppgifter ovan).

Vanliga frågor om FSR

Så anmäler du

FSR tar emot anmälan via e-post. Behöver du hjälp kan du vända dig till FSR:s stödtelefon (se ovan).

En anmälan ska innehålla

  • ditt namn och mejladress
  • en redogörelse för vilken typ av ärende din anmälan gäller (se ovan under “Det här kan du anmäla”)
  • en beskrivning av hur skolan har brustit gentemot dig i din utbildning
  • en beskrivning av hur rektor och styrelse hanterat ditt klagomål
  • eventuella bilagor till stöd för din anmälan (exempelvis svar/beslut från rektor och styrelse).

Viktigt att tänka på

Anmälningar och meddelanden som kommer in till FSR blir allmänna handlingar och kan i enlighet med offentlighetsprincipen komma att lämnas ut. Vi har begränsade möjligheter att sekretessbelägga uppgifter.