Om Folkbildningsrådet

Två glada kollegor jobbar tillsammans vid en dator i ett kontorslandskap.

Varje år ger staten över fyra miljarder kronor i bidrag till folkbildningen för att stärka demokratin och samhällsengagemanget i Sverige. En av Folkbildningsrådets viktigaste uppgifter är att fördela de pengarna till folkhögskolor och studieförbund och säkerställa att de används på rätt sätt.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet i siffror

  • Folkbildningsrådet är en ideell förening med tre medlemsorganisationer: Studieförbunden, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, (RIO) och Sveriges Kommuner och Regioner(SKR).
  • I Folkbildningsrådets styrelse sitter en ordförande och åtta ledamöter.
  • Ungefär 45 anställda jobbar på kansliet.

Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen. Uppdragen regleras via förordningar, riktlinjer och regleringsbrev. Vi styrs av våra stadgar och medlemsorganisationer.

Folkbildningsrådets stadgar (pdf)

Folkbildningsrådets medlemmar

Fördelar pengar enligt statens syften

Folkbildningsrådets huvudsakliga uppgift är att fördela de pengar som staten ger till folkbildningen, och utvärdera om pengarna används som det är tänkt. På så sätt skapar vi förutsättningar för en fri och självständig folkbildning som svarar mot både individens och samhällets behov.

Pengarna ska användas i linje med statens fyra syften med att stödja folkbildningen. Om det visar sig att pengarna inte används som de ska kan vi bestämma att folkhögskolorna och studieförbunden ska betala tillbaka dem.

Folkbildningsrådet fungerar också som en kunskapsbank om folkbildning. Vi tar fram underlag och fakta om folkbildningen för beslutsfattare, myndigheter, internationella organ och allmänheten.