Tillgänglighetsredogörelse för folkbildningsradet.se

Här beskriver vi vilka kända brister det finns i tillgänglighet för webbplatsen folkbildningsradet.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet har åtagit sig att göra sin webbplats tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Denna tillgänglighetsredogörelse gäller www.folkbildningsradet.se

Status

Denna webbplats uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Nedan listas de brister som medför att webbplatsen inte fullt ut uppfyller lagkraven.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Det finns pdf:er som inte är möjliga att läsa med skärmläsare, framför allt gäller detta äldre dokument och vi har uppdaterade rutiner för nya dokument vi publicerar.
  • Vissa informationsbärande bilder på webbplatsen saknar alternativtext, det gör att användare med uppläsande hjälpmedel inte kan ta del av denna information. Detta gäller främst bilder som publicerats före 2023.

Åtgärdsplan för befintliga brister

De otillgängliga dokument som finns på webbplatsen är så gamla att de är undantagna från lagkraven och kommer därför inte att uppdateras.

Vår interna policy är att samtliga informationsbärande bilder ska ha en alternativtext direkt vid publiceringstillfället. Vår målsättning är att under 2024 genomföra ett redaktionellt arbete där alla bilder ges alternativtexter.

Så har vi testat tillgängligheten

Denna redogörelse är skapad den 13 december 2022. Redogörelsen uppdaterades senast den 10 januari 2024.

Tillgängligheten på webbplatsen har kontrollerats av extern tillgänglighetsexpert genom automatiska och manuella tester mot gällande lagkravspunkter.

Återkoppling och kontaktinformation

Stöter du på information som du inte kan ta del av på grund av otillgänglighet på vår webbplats? Hittar du andra brister än de vi listat ovan? Välkommen att kontakta oss via mejl eller på telefon:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (digg.se)