Statsbidrag till folkbildningen

Illustration av ett skolhus med ett förstoringsglas framför

Statsbidrag, statsanslag, statliga medel. Pengarna som regeringen stödjer folkbildningen med kallas för många olika saker i olika sammanhang. Vi brukar kalla det för statsbidraget till folkbildningen.

Senast uppdaterad:

Studieförbund och folkhögskolor får pengar från olika håll. En av delarna är statsbidraget. Folkbildningsrådets huvudsakliga uppdrag är att fördela statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund och följa upp vad pengarna har använts till.

Statsbidraget regleras av regeringen genom förordningen om statsbidraget. Där går det att läsa om bland annat statens syften med att stödja folkbildningen och förutsättningar för att få ta emot statsbidrag. Men det är Folkbildningsrådet som formulerar villkor och kriterier för statsbidraget.

Pengarna fördelas mellan studieförbund och folkhögskolor

Under de senaste åren har statsbidraget legat på strax över 4,4 miljarder kronor. Folkbildningsrådet har fördelat pengarna mellan studieförbund och folkhögskolor.

Ungefär fem procent av det totala statsbidraget går till särskilda insatser inom folkbildningen. Ofta bestämmer regeringen vad dessa insatser ska handla om. Det kan till exempel vara att studieförbund ska ha studiecirklar i svenska för asylsökande eller att folkhögskolor ska ha kurser som motiverar arbetssökande utan gymnasieexamen till att studera vidare.