Folkbildningsrådets personuppgiftshantering

Folkbildningsrådet strävar alltid efter att spara personuppgifter så kort tid som möjligt. Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla det som var syftet när vi samlade in dem, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Personuppgifterna kommer sedan att gallras.

Senast uppdaterad:

En personuppgift kan till exempel vara ditt namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Personuppgiftsansvar

Folkbildningsrådet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som vi använder i vår verksamhet. Det innebär att vi bestämmer ändamålen med behandlingen och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).

När någon annan behandlar personuppgifter på uppdrag av Folkbildningsrådet för att utföra en tjänst åt oss har vi personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören.

När lämnar du personuppgifter till Folkbildningsrådet?

Du lämnar personuppgifter till Folkbildningsrådet när du exempelvis:

  • besöker vår webb (cookies)
  • skickar e-post till oss
  • gör en anmälan till Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR)
  • anmäler dig till konferenser och andra evenemang som vi arrangerar
  • beställer tryckt material från oss
  • prenumererar på våra nyhetsbrev via e-post
  • söker ett jobb via vårt ansökningsverktyg
  • ansöker om och återrapporterar statsbidrag

Varför sparar vi personuppgifter?

Det krävs alltid ett tydligt ändamål och en rättslig grund för att det ska vara tillåtet att hantera personuppgifter. När du t.ex. vill prenumerera på våra nyhetsbrev eller anmäla dig till en konferens är den rättsliga grunden samtycke, det vill säga att du själv godkänner att vi hanterar dina personuppgifter. Ett annat exempel är om du är part i ett avtal med oss och därför lämnar dina personuppgifter. En ansökan om statsbidrag innebär en handläggningsprocess som avslutas med ett beslut. I dessa fall är vårt myndighetsuppdrag anledningen till att vi behandlar personuppgifter.

Uppgifter om arbetssökande, anställda och uppdragstagare

Om du söker jobb hos oss använder vi dina personuppgifter endast för att kunna rekrytera och bara de som arbetar med en aktuell rekrytering kommer åt uppgifterna. Vi sparar uppgifterna i två år efter att rekryteringen är klar.

Uppgifter om anställda och uppdragstagare som registreras i våra personal- och lönesystem sparas bara så länge anställningen respektive uppdraget pågår, förutom att uppgift om att en person haft en anställning hos Folkbildningsrådet sparas för arkivering.

Övervakningskamera vid kansliets entré

Till Folkbildningsrådets inbrottslarm finns kameror installerade vid dörrarna. Dessa kameror spelar in vid rörelse. Inspelat material sparas i 5 dagar.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som Folkbildningsrådet har och hur vi behandlar dessa. Du har även rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig eller kompletterar ofullständiga uppgifter. Du kan även begära att dina personuppgifter blir raderade. Det går dock inte att radera personuppgifter när de finns i en allmän handling.

Folkbildningsrådets dataskyddsombud

Kontakta gärna Folkbildningsrådets dataskyddsombud Amanda Zabielski om du har frågor om hur vi hanterar personuppgifter.

E-post: amanda.zabielski@folkbildningsradet.se

Klagomål

Om du inte tycker att vi har hanterat dina personuppgifter på rätt sätt kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.

E-post: imy@imy.se