Statsbidrag

Studieförbunden stärker demokratin och samhällsengagemanget i Sverige. Därför ger staten statsbidrag till studieförbunden.

Senast uppdaterad:

Den största delen av det offentliga stödet till studieförbunden kommer från staten i form av statsbidrag. Även kommuner och regioner ger bidrag till studieförbunden. Statsbidraget till studieförbunden fördelas av Folkbildningsrådet. Staten kan även ge riktade bidrag till studieförbunden för särskilda insatser.

Staten ger bidrag till studieförbund och folkhögskolor utifrån sina fyra framtagna syften.

Statens syften med att stödja folkbildningen

Folkbildningsrådets styrelse godkänner nya studieförbund

Det finns ett antal villkor som ett studieförbund ska uppfylla för att få del av statsbidraget. Villkoren handlar bland annat om folkbildningskbvaliteter i det ansökande studieförbundets verksamhet samt att verksamheten tillgodoser nya bildnings- och utbildningsbehov. Vägen till att bli ordinarie statsbidragsmottagare har flera steg och innefattar en försöksperiod. Folkbildningsrådet beslutar om ny statsbidragsmottagare.