Studieförbunden i samverkan

Studieförbunden i samverkan är studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Där samlas studieförbunden för att utbyta kunskaper och erfarenheter.

Senast uppdaterad:

Som bransch- och intresseorganisation arbetar Studieförbunden i samverkan med att driva de tio studieförbundens gemensamma frågor på nationell nivå. Studieförbunden i samverkan är en av tre medlemmar i Folkbildningsrådet.