Medlemmar

Folkbildningsrådet har tre medlemsorganisationer som tillsammans representerar svensk folkbildning – det vill säga de folkhögskolor och studieförbund som tar emot statsbidrag från Folkbildningsrådet.

Senast uppdaterad:

De tre medlemmarna är:

  • Studieförbunden i samverkan – representerar de tio studieförbunden.
  • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) – representerar de folkhögskolor som har landsting och regioner som huvudmän.
  • Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) – representerar de folkhögskolor som har folkrörelser och andra organisationer som huvudmän.

Medlemmarna utövar sitt inflytande över Folkbildningsrådets verksamhet på bland annat representantskapet.