Representantskap

Ett representantskap är en samling representanter. Ordet används ofta om det organ som tar beslut inom till exempel en facklig organisation. På Folkbildningsrådets representantskap finns ombud för de organisationer som är medlemmar.

Senast uppdaterad:

På representantskapet ses representanter från våra medlemsorganisationer. Representantskapet består av tio ombud för Studieförbunden i samverkan, fem ombud för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och fem ombud för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Folkbildningsrådets medlemmar

På mötet beslutar de till exempel vilken budget Folkbildningsrådet ska ha, vilka som ska sitta i styrelsen eller hur verksamheten ska se ut kommande år. Det är representantskapet som har bestämt Folkbildningsrådets stadgar, där det bland annat står vad Folkbildningsrådet ska göra.

Läs Folkbildningsrådets stadgar (pdf)