Budgetunderlag

Budgetunderlaget är Folkbildningsrådets förslag till regeringen till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.

Senast uppdaterad:

I mars varje år lämnar Folkbildningsrådet sitt budgetunderlag för de kommande tre åren till regeringen. På vår webbplats publicerar vi de tre senaste budgetunderlagen vi lämnat in.