Rapporter

Folkbildningsrådets har uppdraget att utvärdera om syftet med statens bidrag till folkbildningen uppfylls. Det görs genom en rad rapporter varje år.

Senast uppdaterad: