Rapporter

Folkbildningsrådets har uppdraget att utvärdera om syftet med statens bidrag till folkbildningen uppfylls. Det görs genom en rad rapporter varje år.

Senast uppdaterad:

Rapporterna som publiceras här sorteras årsvis. På hemsidan finns rapporter som är upp till tio år gamla. För årliga rapporter och uppföljningar finns den senaste versionen publicerad.

Om du vill ta del av äldre material går det bra att kontakta Folkbildningsrådets kansli på telefon: 08-412 48 00 eller e-post: info@folkbildningsradet.se