För folkbildare

Två personer bakar muffins, en av dem har downs syndrom. De ser båda glada ut.

Här hittar du som är folkbildare all information du behöver för att ansöka om statsbidrag och återrapportera resultat.

Senast uppdaterad:

Information om bidrag och deras ansökning och återrapportering finns samlade under respektive projekt. I dokumentbanken för respektive verksamhetsgren finns aktuella villkor. Saknar du någon information eller har du några andra frågor? Tveka inte att kontakta oss.

Sedan 2022 görs större delen av ansökningar och återrapporteringar i Folkbildningsrådets statsbidragsportal.

Gå direkt till Folkbildningsrådets statsbidragsportal