Publikationer och remissvar

Folkbildningsrådet publicerar varje år en rad rapporter och foldrar. Vi lämnar en årsredovisning till regeringen och föreslår hur verksamheten ska finansieras i ett budgetunderlag. Dessutom svarar vi ofta på remisser inom olika områden.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet ger ut olika slags rapporter och du hittar dem i vänsterspalten. Alla rapporter finns att ladda ner och läs som pdf-filer. Våra utvärderingar finns att beställa i tryckt form. Observera att inte alla våra rapporter, utvärderingar och uppföljningar trycks.

I våra foldrar finns information om olika utbildningsformer, om studeranderätt och fakta om folkbildningen.