Så styrs Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet är en ideell förening. Organisationen består av medlemmarna, representantskapet, styrelsen och kansliet. Alla samlas under visionen ”Kunskap, bildning och handlingskraft i hela samhället”.

Senast uppdaterad:

Tre organisationer är medlemmar i Folkbildningsrådet

De tre organisationer som är medlemmar i Folkbildningsrådet representerar den svenska organiserade folkbildningen. Med den svenska organiserade folkbildningen menar vi de folkhögskolor och studieförbund som tar emot statsbidrag från Folkbildningsrådet.

Representanter från medlemsorganisationerna träffas i Folkbildningsrådets representantskap.

Representantskapet bestämmer stadgarna

Representantskapet är ett årsmöte där representanter från medlemsorganisationerna tar beslut om Folkbildningsrådets verksamhet. Det är på representantskapet som medlemmarna har beslutat om Folkbildningsrådets stadgar, där det bland annat står vad Folkbildningsrådet ska göra.

På representantskapet beslutar de bland annat om budget och verksamhetsinriktning. Där utses också vilka som ska sitta i Folkbildningsrådets styrelse.

Styrelsen leder verksamheten

Folkbildningsrådets styrelse tillsätter generalsekreterare samt bestämmer vad Folkbildningsrådet ska göra. De beslutar hur bidragen ska fördelas och kan till exempel bestämma om en ny folkhögskola ska få ta emot ett statsbidrag.

Kansliet handlägger, utreder och kommunicerar

Folkbildningsrådets kansli leds av generalsekreteraren. På kansliet arbetar ungefär 40 personer med handläggning, statistik, utvärdering, granskning, administration och kommunikation.

Regeringen bestämmer myndighetsuppdragen

Folkbildningsrådet har i uppdrag av regeringen att fördela och följa upp statsbidraget. Dessa myndighetsuppdrag regleras av regeringen genom riktlinjer och förordningar.