Styrelsemöten och representantskap

Här finns kalendarium med datum för Folkbildningsrådets styrelsemöten samt representantskap.

Senast uppdaterad:

Om du har frågor om styrelsens möten eller representantskapet kan du kontakta oss på info@folkbildningsradet.se

Styrelsemöten 2024

  • 19 februari
  • 20 mars (inställt)
  • 17 april
  • 27 maj
  • 4 september
  • 14 oktober
  • 13 november
  • 11 december

Representantskap 2024

  • 17 april
  • 13 november