Folkbildningsrådets cirkeldeltagarpanel

Sedan våren 2018 har Folkbildningsrådet en cirkeldeltagarpanel som genomförs i samarbete med undersökningsföretaget NOVUS. Syftet med panelen är att kartlägga cirkeldeltagares erfarenheter och upplevelser av att delta i en studiecirkel. På sikt är ambitionen att jämföra resultat över flera års tid.

Senast uppdaterad:

Under våren rekryterar vi nya deltagare till panelen. Det betyder att ett mejlutskick med en kort enkät går ut till ett stort antal personer som deltagit i studieförbundens studiecirklar under år 2022–2024. Avsändare är utskick@novus.se.

I cirkeldeltagarpanelen finns totalt cirka 10 000 deltagare från landets tio studieförbund. Medverkar gör också cirkelledare som kan få särskilda frågor om sina erfarenheter av att leda studiecirkel. Deltagarna får med jämna mellanrum svara på ett antal frågor, till exempel om varför de valde att delta i en studiecirkel, om cirkeln svarade upp mot deras förväntningar och vad de fick ut av sina cirkelstudier.

Vem kan delta i cirkeldeltagarpanelen?

Personer som anmält sig till en studiecirkel eller som är cirkelledare och registrerats hos studieförbundet och kan bli tillfrågade om att delta i panelen. Kommunikationen om cirkeldeltagarpanelen sköts av NOVUS som är de som genomför undersökningen på uppdrag av Folkbildningsrådet.

Cirkeldeltagarna är nöjda och engagerade

Deltagarnas svar sammanställs och presenteras i olika sammanhang – i rapporter, artiklar och i Folkbildningsrådets återrapportering till regeringen.

Resultaten visar till exempel att:

  • nio av tio cirkeldeltagare är nöjda med den studiecirkel de deltagit i
  • åtta av tio har lärt känna nya människor som de har diskuterat aktuella samhällsfrågor med
  • drygt fyra av tio upplever att de har blivit bättre på att lyssna på andra.
Porträttbild Maria Sundbom Ressaissi. Maria ler stort på bilden och har en vinröd blus på sig.

Kontaktperson

Maria Sundbom Ressaissi

Telefon: 08-412 48 12

E-post: maria.sundbom.ressaissi@folkbildningsradet.se