Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Kvinnlig kursdeltagare på folkhögskola med böcker i famnen tittar in i kameran och ler.

FSR stärker de studerandes rättsliga ställning på folkhögskola. Om en deltagare är missnöjd med hur skolan hanterat ett ärende kan hen göra en anmälan till FSR. FSR kan yttra sig om folkhögskolors studeranderättsliga ordning och ge rekommendationer till förbättringar.

Senast uppdaterad:

Alla folkhögskolor ska ha en ordning för hantering av studeranderättsliga frågor, men det finns ingen lag som reglerar studeranderätten på folkhögskola. För att stärka kursdeltagarnas rättsliga ställning bildades Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR, 2010.

En deltagare eller sökande ska i första hand framföra synpunkter till skolans rektor och styrelse. Om deltagaren känner sig missnöjd med hur skolan hanterar ärendet kan hen vända sig till FSR.

FSR:s mandat

  • Vid en anmälan gör FSR en bedömning om folkhögskolan har följt sin studerandesrättsliga ordning eller inte. FSR:s bedöming redovisas i ett yttrande som offentliggörs på Folkbildningsrådets webbplats.
  • FSR kan uttala sig om folkhögskolans agerande utifrån ett studeranderättsligt perspektiv och lyfta eventuella brister i skolans studeranderättsliga ordning.
  • FSR kan rekommendera åtgärder för att lösa den aktuella tvisten mellan anmälaren och folkhögskolan liksom åtgärder för att förebygga liknande tvister i framtiden.

Observera att fall av diskriminering, arbetsmiljöfrågor och polisiära ärenden inte hanteras av FSR.

Kontakta FSR

Telefontid på tisdagar 13.00–15.00.

Telefon: 08–412 48 10

E-post: fsr@folkbildningsradet.se