Studeranderätt

Alla folkhögskolor ska ha en ordning för hantering av studeranderättsliga frågor. Det är ett villkor för att få statsbidrag.

Senast uppdaterad:

Folkhögskolan som utbildningsform har inga gemensamma läroplaner och det finns ingen lag som reglerar studeranderätten på folkhögskola. Det är varje skolas eget ansvar att sätta upp mål och riktlinjer för verksamheten. Styrelsen vid folkhögskolan har ansvar och befogenhet att fatta beslut som gäller deltagarnas situation och rättigheter på folkhögskolan.

De villkor som finns för statsbidraget till Folkhögskolan liksom regelverk för till exempel studiemedel ger emellertid ett ramverk för studerandes ställning på folkhögskola. 

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättliga råd (FSR) kan yttra sig om skolors studeranderättsliga ordning, ge vägledning i enskilda ärenden och råd om hur skolan kan förbättra sitt studeranderättsliga arbete.

Kursdeltagare som upplever att deras skolan brister i hanteringen av klagomål och synpunkter kan göra en anmälan till FSR.